Construcció i Gestió

 

wintzer tor. c/ ferran puig 44, 08023 barcelona. tel 932.847.060 tel. 932.849.544 mob 629.660.543 / 600.475.773. info@wintzer-tor.cat

 


 


Reforma total o parcial de habitatges, locals comercials, oficines.
Reparacions per incidents a la llar, local  comercial i oficines.
Instal.lacions d’electricitat, aigua, gas i climatització.

 


 

 


Treballs varis o puntuals com a suport a la llar o locals, col·locar / reparar / pintar / fusteria interior i exterior etc / petites intervencions.

 

 

 


Projectes de reforma, edificació, activitats, instal·lacions.
Assessorament en el disseny i els sistemes constructius.
Tramitació de permisos / llicencies.
Cèdules de habitabilitat, certificats energètics, informes i dictàmens